Nieuws

Met sterkere adviesrol sluit Tumakon de keten

Tumakon engineering & machinebouw is, zoals manager operations Robert Pelgrim het formuleert, ‘de kring aan het sluiten’. ‘Wij komen steeds meer ook in de rol van adviseur. En die rol past ons, met onze jarenlange ervaring in de machinebouw – in productietechnieken en -processen. Klanten waarderen dat; die willen worden ontzorgd.’ Tumakon vult die adviesrol op twee vlakken in: machineveiligheid/CE-markering en procesoptimalisatie. ‘Met de pragmatiek van de machinebouwer, onze habitat.

Voor ons stopt het niet met adviseren over risicoreducerende maatregelen, we gaan ook met de operator aan tafel om oplossingen te vinden met de juiste balans tussen gebruiksgemak en geldende wet- en regelgeving.’ Naast de machine verdient ook de eindgebruiker meer dan advies alleen, aldus Pelgrim. ‘Het creëren van een veiligheidscultuur is essentieel voor een veilige en werkbare werkomgeving. Die ontstaat door de eindgebruikers te betrekken bij het beoordelingstraject en de reducerende maatregelen. Dit geeft organisaties een goed fundament voor het opzetten/waarborgen van de veiligheidscultuur.’ Bij CE-markering op basis van de Machinerichtlijn of het CE-waardig maken van machines is Tumakon niet voor één gat te vangen, vervolgt Pelgrim. ‘We kunnen verdiepende risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en de bijbehorende reducerende maatregelen conform de arbowet uitvoeren. En we treden regelmatig op als CE-coördinator bij de bouw of aanschaf van nieuwe machines/ productielijnen.’ Ook aan ondersteuning bij procesoptimalisatie ziet Tumakon toenemende behoefte. ‘We hanteren een Six Sigma-model om de problemen van processen bij de klant te definiëren en analyseren, en theoretisch te verbeteren op basis van de ‘no nonsense’-pragmatiek van een machinebouwer. Vervolgens implementeren we de oplossing. En, wat heel belangrijk is: de oplossing borgen in het proces. Gevolg is dat we opschuiven van puur machinebouw naar ook de processen rondom een productie in ogenschouw nemen. We hebben twee consultants aangenomen, de ene gespecialiseerd in machineveiligheid/CE-markering, de andere in procesoptimalisatie. Die overzien het hele traject van advies tot realisatie en validatie – om klanten compleet te kunnen ontzorgen.’

Bron: www.linkmagazine.nl

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search