Nieuws

Machineveiligheid verdient meer dan alleen advies

Vorige week (15 t/m 19 juni) was het de week van de RI&E. De inspectie SZW heeft diverse bedrijven benaderd om de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op te sturen inclusief het bijbehorende plan van aanpak. De inspectie SZW stuurt met deze actie aan op de naleving van de wettelijke verplichting op het gebied van Arbozorg.

Iedere werkgever is verplicht een RI&E met bijbehorend plan van aanpak op te stellen waarmee het bedrijf aan kan tonen hoe de veilige en gezonde werkomgeving gewaarborgd wordt. Bedrijven die geen, of geen goede RI&E met bijbehorend plan van aanpak opsturen krijgen een waarschuwingsbrief en kunnen een bezoek van de inspectie SZW in 2016 verwachten. Uiteraard dient de RI&E en het plan van aanpak “up to date” te zijn en dienen de geconstateerde risico’s binnen aanzienlijke tijd gereduceerd te worden.

Tumakon engineering en machinebouw kan u ontzorgen bij het uitvoeren van de verdiepende RI&E op uw arbeidsmiddelen/machines. Hierbij kunnen wij u compleet ontzorgen van analyse tot en met de risicoreducerende maatregelen. De juiste verhouding tussen wet- & regelgeving en bedieningsgemak is hierbij van groot belang.

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren en ontzorgen bij het CE-markeren van u eigenbouw machines en bij import van buiten de EER. Wij treden ook op als CE-coördinator voor het realiseren van overkoepelende CE-markering op uw installatie(s),  waarbij meer dan één fabrikant betrokken is.

Tumakon engineering & machinebouw heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van machines en tooling. Hierdoor zijn we op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en stand der techniek, waarbij de “no nonsense” pragmatiek van een moderne machinebouwer centraal staat.

Wij bespreken graag, geheel vrijblijvend met u de mogelijkheden.

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search