Nieuws

Previous Next

Een veilige machine is niet voldoende, CE markering is wettelijk verplicht.

CE markering is net als een verzekering; je merkt het belang ervan pas als het er niet is. Om die reden wordt er soms, onterecht, te weinig aandacht aan CE besteed. Want de gevolgen worden pas merkbaar als het mis gaat, ofwel als er een ongeval plaatsvindt als gevolg van onveilige machines. Bij een ongeval zorgt dit vaak voor (veel) persoonlijk leed. Daarnaast kan een ongeval door een onveilige machine bijvoorbeeld ook financiële gevolgen hebben voor de werkgever zoals imago schade, uitbetalen van smartengeld en dergelijke.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is de fabrikant van een machine verplicht om een handleiding, een technisch dossier met daarin een risicobeoordeling, een CE markering en de bijbehorende EG-verklaring af te geven met de daarmee gepaarde verplichtingen. Ook op een veilige machine (of een hulpstuk voor hijsen) voor eigen gebruik dat zelf gebouwd is, is CE verplicht! Het bedrijf dat een machine importeert van buiten de EER, bijvoorbeeld vanuit Zwitserland of China, is wettelijk gezien fabrikant en is verantwoordelijk voor de eerder genoemde documenten en CE markering. De importeur en/of werkgever die de machine ter beschikking stelt aan haar personeel is door controleplicht verplicht om toe te zien op de correctheid en volledigheid van boven genoemde documenten en CE markering.

CE logoCE is de afkorting voor Conformité Européenne, ofwel dat er overeenstemming is met de Europese wet- en regelgeving. Het beeldmerk van CE markering is het bovenste beeldmerk op nevenstaande afbeelding. Hoewel het verboden is, wordt het beeldmerk van CE misleidend gebruikt. Op sommige apparaten en machines uit China kan een soortgelijk beeldmerk worden gevonden dat staat voor “China Export”. Deze markering, die niet aan de Europese regelgeving voldoet, is te herkennen aan de twee letters die dichter bij elkaar staan dan bij het echte CE beeldmerk. De ”China Export” markering is het onderste beeldmerk op nevenstaande afbeelding. Met “China Export” op een machine voldoet een machine niet aan de wettelijk verplichte CE eis. De machine is daarmee ook niet aantoonbaar veilig. Het is mogelijk om een CE markering af te geven op een machine van buiten de EER. Maar pas op voor de extra investering in de vorm van kosten en tijd. Uit ervaring is gebleken dat “ombouwen” naar een veilige machine, die aantoonbaar aan de CE eisen voldoet, vaak duurder is dan een machine binnen de EER aanschaffen met CE markering. Hebben uw machines de juiste (echte) CE markering?

Met bovenstaande wil ik u niet bang maken, maar des te meer bewust maken van de risico’s als de zaken omtrent CE niet op orde zijn. In het belang van de gezondheid van gebruikers van machines is CE belangrijk omdat CE gemarkeerde machines gecontroleerd zijn op veiligheid. Het risico (kans, effect en mogelijkheid tot afwenden) van een potentieel gevaarlijke situatie is kleiner waardoor de veiligheid vergroot wordt. CE is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook verstandig voor het welzijn van werknemers en om een financieel risico van de werkgever te verkleinen, doordat de kans op ongevallen en de ernst ervan worden gereduceerd.

CE gaat gepaard met veel informatie en in de meeste gevallen zijn de werkzaamheden maatwerk. Tumakon heeft de kennis en ervaring in huis om advies op maat te leveren voor een specifieke situatie. Maatwerk kan ook betekenen dat er minder werk, door toegestane uitsluitingen, nodig is dan aanvankelijk wordt aangenomen. “Alleen” een risicobeoordeling en/of een aangekochte machine op CE toetsen behoort tot de mogelijkheden maar we voeren natuurlijk graag het hele traject voor u uit. Neem gerust contact met ons op om een passend antwoord te kunnen geven op uw specifieke situatie.

Jacob Reiding.
Tel.: +31(0)547-335350

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search